THÔNG BÁO THU BÀI ĐỒ ÁN DAQH3 NV19 HK2 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO THU BÀI ĐỒ ÁN DAQH3 NV19 NĂM HỌC 2021-2022


Hạn nộp bài & Cách thức - địa điểm:  Thực hiện cùng lúc 2 hình thức nộp bài sau:
+ Nộp bài tại văn phòng Bộ môn QH trong khoảng 8h30-10h00 ngày 30/05/2022 (Thứ Hai)
+ Nộp bài file mềm pdf trên CMS - Phần Nộp bài đồ án trước 12h00 ngày 30/5/2022 (Thứ Hai)
Quy cách bài làm - nộp bài: 
+ Bản vẽ khổ dọc hoặc khổ ngang tuỳ bài làm của SV
+ Trên từng bản vẽ cần có khung ở phía trên. Trên khung ghi rõ Tên đồ án, Tên bản vẽ, Tên - Lớp - MSSV của SV, Tên GVHD
+ Nộp bài trực tiếp tại vp BMQH: In toàn bộ các bản vẽ ở khổ A1 & đóng quyển có bìa. 
+ Nộp bài online trên CMS: Các bản vẽ xếp liên tiếp với nhau thành 1 file pdf. Dung lượng file không quá 40Mb
Báo cáo đồ án: Thời gian địa điểm báo cáo đồ án trên lớp  sẽ thông báo sau. (Dự kiến 1-2 ngày sau khi nộp bài)
 
Chúc các bạn SV làm bài tốt!