Thông báo lịch thu bài Đồ án QH2 LOPNV19 học kỳ 2 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch thu bài Đồ án QH2 lớp LOPNV19 học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

  • Thời gian: 14h - 15h30 ngày 20/5/2022
  • Địa điểm: VPBM Quy hoạch, P.403/A1

Lưu ý: SInh viên không đóng bìa bóng kính, nộp bài đúng thời gian quy định.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!