Thông báo lịch báo cáo Đồ án kiến trúc quy hoạch 1 lớp 63KDE

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch báo cáo Đồ án kiến trúc Quy hoạch 1 lớp 63KDE như sau:

-Thời gian: tiết 10-12 thứ 2, ngày 09/5/2022

-Địa điểm: phòng H3.63 và H3.67

Lưu ý: Lớp trưởng lên văn phòng bộ môn lấy bài xuống H3.63 để nhận sự phân công danh sách từ Giáo viên tại phòng chấm, cả lớp đến sớm và chuẩn bị dây treo, băng dính để dán bài lên bảng báo cáo trước hội đồng.

Sinh viên bảo vệ bằng tiếng anh.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!