THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 5 LỚP 63QH1-2

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 5 LỚP 63QH1-2

Thân gửi các em sinh viên

Bộ môn Quy hoạch gửi đến các em lịch chấm đồ án QH05 lớp 63QH1-2 như sau:

Thời gian           : Chiều thứ 5, ngày 12/5/2022 (thời gian cụ thể theo từng hội đồng)

Địa điểm và danh sách cập nhật trong Danh sách Hội đồng đính kèm.

Các em sinh viên chú ý:

  • 12h lớp trưởng cử thêm thành viên lên VPBM P.403/A1 lấy bài xuống phòng chấm.
  • Sinh viên có mặt trước 15 phút và mỗi hội đồng chuẩn bị 01 máy tính đến trước giờ bắt đầu để kết nối với máy chiếu, tránh mất nhiều thời gian chuẩn bị.

- Các em chuẩn bị slide báo cáo và dán bản vẽ A0

Chúc các em sinh viên bảo về tốt đồ án và đạt được kết quả cao.