Chuyên đề: Thiết kế đô thị trong bối cảnh địa phương và địa điểm

Thân mời các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và mọi người quan tâm đến Thiết kế đô thị, đến những vấn đề về Bản sắc địa phương, địa điểm tới tham dự buổi Nói chuyện chuyên đề - Lớp học mở rộng vào ngày mai, thứ Sáu (15/4/2022).