Đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 3 LOPNV19 học kỳ 2 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 3 LOPNV19 học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

Link đề bài: Download đề DDAQH3 LOPNV19 HK2 21-22 tại đây