THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ GVHD ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 3 LOPNV19 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học, danh sách Đồ án Quy hoạch 3 LOPNV19 học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

- Thời gian học: Tuần 40 - tuần 46

(Ngày bắt đầu tuần 40 là 28/3/2022 - ngày bắt đầu tuần 46 kết thúc 09/5/2022)


Lưu ý: Sinh viên chủ động liên hệ với Thầy hướng dẫn theo số điện thoại trên để nhận đề và lịch học

  • Danh sách như sau:

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!