Thông báo lịch báo cáo trực tuyến Đồ án quy hoạch kiến trúc 2 lớp 64QHC

Bộ môn Quy hoạch thông báo thời gian và hội đồng chấm trực tuyến Đồ án Quy hoạch kiến trúc 2 lớp 64QHC như sau:
- Thời gian: 13h thứ 6, ngày 7 tháng 1 năm 2022
- Địa điểm: P.110, P.111/H1
Danh sách hội đồng cụ thể trong ảnh đính kèm.
Chúc các em mạnh khoẻ và đạt kết quả cao trong buổi báo cáo tới.