Thông báo lịch nộp bài Đồ án kiến trúc quy hoạch 2 lớp 64QHC

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp Đồ án kiến trúc quy hoạch 2 lớp 64QHC như sau:
- Hình thức nộp bài: Nộp bài trên CMS
- Thời gian: Trước 23h thứ 6, ngày 24/12/2021
Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả học tập tốt!