Thông báo lịch nộp bài Đồ án quy hoạch 4 lớp 63QH1-2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp đồ án QH4 học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:
 
- Các bạn sinh viên nộp bài lên hệ thống cms.
 
 
- Thời hạn nộp bài: 12h00 Thứ 6, ngày 5/11/2021.
 
- Định dạng: file pdf hoặc file ảnh jpg
 
- Thời gian báo cáo bộ môn sẽ thông báo sau.
 
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!