THÔNG BÁO RA ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP - LỚP 62QH

THÔNG BÁO RA ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – LỚP 62QH
"THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TUYẾN ĐƯỜNG 2 BÊN SÔNG TÔ LỊCH - HỒI SINH CÁC DÒNG SÔNG TẠI NỘI ĐÔ"
Thời gian: 8.30 ngày Thứ tư (7/7/2021)
Địa điểm: Phòng học trực tuyến 111.H1
Buổi ra đề sẽ giới thiệu các nội dung sau:
(1) Nhiệm vụ đồ án tổng hợp - TS Lê Quỳnh Chi
(2) Thiết kế đô thị tuyến đường hai bên sông Sét, sông Lừ - Kinh nghiệm từ đồ án tốt nghiệp xuất sắc - Chia sẻ từ cựu sinh viên Nguyễn hà Thu (bật mí là chị Thu hiện đang ở Nhật)
(3) Dự án hồi sinh dòng sông lịch sử Melaka , Malaysia - Ths, Đào hải Nam
(4) Khai thác không gian ven sông tại Singapre - Ths, Nguyễn hải Vân Hiền
(5) Tổng kết và danh sách phân công đề và giáo viên hướng dẫn