Thông báo lịch báo cáo online Đồ án quy hoạch 5 lớp 62QH

Thông báo lịch báo cáo online Đồ án quy hoạch 5 lớp 62QH:

Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, theo thông báo của nhà trường, lịch báo cáo đồ án QH05 lớp 62QH sẽ thực hiện online qua Zoom. Danh sách hội đồng theo file đính kèm.

Thời gian: 13h30 ngày 05/05/2021

Địa điểm: Online qua zoom - Phòng học 206H1 và 210H1

Các bạn lưu ý up bài lên CMS trước 0h00 ngày 05/05/2021

Chúc các bạn có một buổi bảo vệ thành công và đạt điểm cao!