Thông báo lịch ra đề, đề bài, phân GVHD Đồ án quy hoạch 2 lớp 62KD1-5, 62KDE-F

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch ra đề, đề bài và danh sách Đồ án Quy hoạch 2 của các lớp 62KD như sau:

1.Lịch ra đề tập trung: Do việc thống nhất các lớp ra đề chung một buổi là không được nên việc ra đề vẫn tiến hành theo giờ đồ án của các lớp.

- Lớp 62KD1,2: Thứ 3 tiết 2-6 P 109+110H1. Thầy Nam chủ trì
- Lớp 62KD 3,4: Thứ 6 tiết 8-12 P 109+110H1. Thầy Tuyên chủ trì
- Lớp 62KD5: Thứ 3 tiết 8-12. P 23H2. Thầy Hiếu chủ trì.
- Lớp 62KDE: Thứ 3 tiết 2-6. P 36H3. Cô Chi chủ trì
- Lớp 62KDF: Thứ 4 tiết 2-6. P 36H3. Thầy Dương chủ trì
Vấn phát sinh: Hiện lớp 62KD34 thầy Tuyên chủ trì lịch rơi vào nghỉ lễ 30/4. Dương đã liên hệ với lớp đề nghị lớp bố trí lịch nghe cùng các lớp khác nếu được, nếu không thầy Tuyên chủ động bố trí ra đề cho lớp, đảm bảo lớp không bị chậm tuần.

2.Link download đề bài: Đồ án QH2 2021