Thông báo lịch nộp bài Đồ án Quy hoạch 5 lớp 62QH

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài Đồ án Quy hoạch 5 lớp 62QH như sau:

  • Thời gian: 9h30-10h00p thứ 7, ngày 24/4/2021
  • Địa điểm: Tại VP bộ môn Quy hoạch, P.403/A1

Lưu ý: Sinh viên nộp bài cho lớp trường, bộ môn chỉ thu bài từ lớp trưởng theo đúng giờ quy định

  • Không làm bìa bóng kính.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!