Thông báo kế hoạch và danh sách GVHD Đồ án tổng hợp LOPNV21 học kỳ 2 năm 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo Kế hoạch thực hiện và danh sách sinh viên, giáo viên hướng dẫn Đồ án tổng hợp LOPNV21 học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

  • Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để nhận lịch học cụ thể:

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!