THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN ĐỀ VÀ GVHD ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 4 LOPNV20 HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học, danh sách Đồ án Quy hoạch 4 LOPNV20 học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

  • Lịch học: Bắt đầu từ tuần 31 đến tuần 37
  • Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận lịch học và ra đề.

Danh sách như sau:

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!