Thông báo lịch báo cáo online Đồ án quy hoạch 4 lớp 62QH

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch báo cáo online Đồ án quy hoạch 4 như sau: 

  • Thời gian: Thứ 6 và thứ 7, ngày 26/2/2021 và 27/2/2021 
  • Phòng bảo vệ: cụ thể ghi trong từng Hội đồng.

Lưu ý: Vì thời gian báo cáo 3 tiết nên sinh viên vào phòng đúng giờ và chuẩn bị đầy đủ các files để báo cáo tránh làm mất thời gian.

1. Hội đồng 1: Bảo vệ lúc 12h30 (tiết 7-9), thứ 6 ngày 26/02/2021 tại P.506/H1

- PGS. TS. Phạm Hùng Cường

- ThS. Trần Quý Dương

- ThS. Nguyễn Thanh Tú

- ThS. Trần Quốc Thái

2. Hội đồng 2: Bảo vệ lúc 15h00 (tiết 10-12), thứ 6 ngày 26/02/2021 tại P.506/H1

- TS. Lê Quỳnh Chi

- TS. Nguyễn Văn Tuyên

- ThS. Nguyễn Thu Hương

3. Hội đồng 3: Bảo vệ lúc 12h30 (tiết 7-9), thứ 7 ngày 27/02/2021 tại P.105/H1

- TS. Trần Xuân Hiếu

- ThS. Đào Hải Nam

- ThS. Dương Quỳnh Nga

Chi tiết Hội đồng trong file đính kèm.

Chúc các em mạnh khỏe và bảo vệ bài tốt!