Đồ án QH4: Chuyên đề "Kinh nghiệm thực tiễn trong lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Xã"

Bộ môn Quy hoạch thông báo đến các em lớp 62QH làm Đồ án Quy hoạch 4 thông tin buổi Chuyên đề: Kinh nghiệm thực tiễn trong lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Xã.

  • Thời gian: 13h30' thứ 4, ngày 16/12/2020
  • Địa điểm: P.35/Nhà H3

Chuyên gia: ThS. KS Bùi Văn Phương - Viện Quy hoạch Xây dựng phát triển nông thôn.

Lưu ý: Yêu cầu các em đến học đầy đủ, đúng giờ.

Chúc các em luôn mạnh khỏe và học tập tốt!