Thông báo lịch ra đề Đồ án quy hoạch 4 lớp 62QH

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch ra đề Đồ án Quy hoạch 4 lớp 62QH như sau:

- Thời gian: 13h00' thứ 2, ngày 23/11/2020

  • Địa điểm: P.107/H1

Lưu ý: Sinh viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ để nắm rõ đề bài.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt.