Thông báo lịch nộp bài và báo cáo Đồ án tổng hợp lớp 61QH1-2 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nôp bài và báo cáo Đồ án tổng hợp lớp 61QH1-2 như sau:

Sinh viên sẽ nộp bài trong buổi báo cáo. (không phải nộp bài trước)

  • Thời gian báo cáo: 13h30' thứ 6, ngày 20/11/2020
  • Địa điểm: P.33, P.35, P.36, P.37/H3

Nội dung báo cáo:

- Báo cáo PPT tổng thể đồ án

 

- In Hồ sơ bản vẽ A3 mầu + Thuyết minh (Đóng quyến A3)

 

- In thêm 2 bản vẽ A1 (dán bảng): 
       + Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500
       + Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500
- Sinh viên tại mỗi Hội đồng chuẩn bị 1 máy tính xách tay để Báo cáo chung. Lưu ý: Đến trước giờ bảo về 30 phút Setup máy tính và Copy toàn bộ dữ liệu vào máy. Phần thể hiện bản vẽ Kỹ thuật được Hội đồng Kiểm tra bằng AutoCAD trong thời gian báo cáo (Máy tính có cài Phần mềm AutoCAD)
 
- 2 File Bản vẽ:
+ Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500
+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500
 
Các Hội đồng như sau:
 
 
 
 
Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao!