Thông báo lịch nộp bài Đồ án Quy hoạch 3 lớp 62QH năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp Đồ án Quy hoạch 3 lớp 62QH năm học 2020-2021 như sau:

Có 2 hình thức nộp bài bắt buộc:

I. Nộp bài bản cứng:

Thời gian: 9h00-10h00 thứ 7, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: P.403 - Nhà A1

Lưu ý:

  1. Sinh viên in bài không lót bóng kính
  2. Cả lớp tập hợp nộp bài cho lớp trưởng, bộ môn sẽ thu bài từ các lớp trưởng.
  3. Lớp trưởng nộp bài đúng giờ quy định, nộp muộn bộ môn sẽ không thu bài.

II. Nộp files bài trên hệ thống CMS:

- Bên cạnh nộp bài in tập trung tại Bộ môn, Sinh viên cần up file bài làm trên hệ thống CMS của lớp đồ án, cụ thể:
+ Thời gian: Hạn là 23h00 cùng ngày nộp đồ án bản in.
+ Quy cách bài nộp: Tất cả các file tờ bài làm để ở dạng jpeg hoặc pdf . Tất cả bài làm đưa vào một file nén được đặt tên theo sinh viên làm bài và lớp. Ví dụ: NguyenVanTrung.62QH 
(Chú ý dung lượng 1 file/ tờ thành phần không quá 4mb, dung lượng file nén nộp bài toàn bộ không vượt quá 50mb) 
+ Địa điểm up bài: Chủ đề VI - NỘP ĐỒ ÁN CUỐI KỲ trên hệ thống CMS của lớp đồ án.

 

Lịch báo cáo bộ môn sẽ thông báo cụ thể sau.

Chúc các em mạnh khỏe và thể hiện bài tốt!