Thông báo lịch học Đồ án Quy hoạch 5 LOPNV27 học kỳ 1 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học và phân giáo viên hướng dẫn Đồ án Quy hoạch 5 LOPNV27, học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

  • Tuần bắt đầu học: Tuần 5 (ngày 21/9/2020 bắt đầu tuần học
  • Tuần kết thúc: Tuần 11 (ngày 02/11/2020 ngày bắt đầu tuần kết thúc)

Sinh viên liên hệ ngay với Giáo viên hướng dẫn để nhận đề và biết phương thức học cụ thể.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!