Thông báo lịch nộp bài Đồ án tổng hợp LOPMT năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài Đồ án tổng hợp LOPMT năm học 2019-2020 như sau:

1.Nộp bản in về văn phòng bộ môn Quy hoạch, P.403/A1 lúc 10h thứ 2, ngày 21/9/2020

  • Sinh viên in bài, nộp bản vẽ A1 màu + Thuyết minh đóng quyển A3

2. Nộp hồ sơ trên hệ thống CMS:

  • Thời gian nộp: Trong ngày thứ 2, 21/9/2020

Hồ sơ nộp gồm:

- Toàn bộ bản vẽ

- Thuyết minh

- 2 files cad gồm: 

+ QH sử dụng đất 1/500

+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 1/500

Các em lưu ý nộp bài theo đúng thời gian quy định và đầy đủ nội dung yêu cầu.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!