Đề bài Đồ án tổng hợp lớp 61QH1-2 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo Đề bài Đồ án tổng hợp lớp 61QH1-2 năm học 2020-2021 như sau:

Đề bài: Download Đề ĐATH 61QH1-2 tại đây

Danh sách: Danh sách phân Đề và GVHD

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!