Đồ án Tổng hợp HK1 năm 2020-2021: Lịch ra đề và lịch thông bài nhóm Thầy Phạm Hùng Cường

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch ra đề và lịch thông bài nhóm Thầy Phạm Hùng Cường như sau:

  1. Lịch ra đề: 8h30' thứ 5, ngày 03/9/2020 tại P.108/H1
  2. Lịch thông bài nhóm SV do PGS. TS. Phạm Hùng Cường hướng dẫn như sau: 8h30 sáng thứ 6 hàng tuần từ tuần từ tuần 3 đến tuần 7 

Địa điểm: P.604/H1 (qua Zoom - Nếu có lịch đi học tập trung trở lại sv liên hệ lại Thầy hướng dẫn để nhận địa điểm thông bài cụ thể) (các tuần từ tuần 8-10 Thầy sẽ thông báo địa điểm thông bài sau)