Đề bài và Danh sách GVHD Đồ án Quy hoạch 3 lớp 62QH

Bộ môn Quy hoạch thông báo Đề bài và danh sách GVHD Đồ án QH3 lớp 62QH năm học 2020-2021 như sau:

Link đề bài: Download Đề DDAQH3 lớp 62QH tại đây

Danh sách GVHD: