Danh sách và kế hoạch Đồ án tổng hợp đợt 1 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo kế hoạch thực hiện và danh sách phân GVHD Đồ án tổng hợp năm học 2020-2021 như sau:

Sinh viên lưu ý liên hệ trực tiếp với GVHD mình để nhận lịch học.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!