Thông báo Kế hoạch thực hiện và danh sách Đồ án Tổng hợp LOPMT năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo Kế hoạch thực hiện và danh sách Đồ án tổng hợp LOPMT năm 2019-2020 như sau:

Từ tuần 51 (20/7/2020) sinh viên liên hệ với GVHD để nhận lịch học.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!