Thông báo lịch báo cáo Đồ án quy hoạch 5 lớp 61QH1-2

Thân gửi các em sinh viên

Bộ môn quy hoạch xin gửi đến các em lịch chấm nộp đồ án QH05 lớp 61QH1-2 như sau:

Thời gian           : 13h30 ngày 26/6/2020

Địa điểm và danh sách cập nhật trong Danh sách Hội đồng đính kèm.

Các em sinh viên chú ý: Đúng 13h các Hội đồng cử đại diện lên bộ môn lấy bài theo đội đồng chấm và mỗi hội đồng chuẩn bị 01máy tính đến trước giờ bắt đầu 30 phút để kết nối với máy chiếu để tránh mất nhiều thời gian chuẩn bị.

- Các em chuẩn bị slide báo cáo và dán bản vẽ A0

Chúc các em sinh viên bảo về tốt đồ án và đạt được kết quả cao.