THÔNG BÁO LỊCH HỌC, ĐỀ BÀI VÀ PHÂN GVHD ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 5 LOP19 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và lịch học ĐỒ án quy hoạch 5 LOP19 học kỳ 3 năm học 2019-2020 như sau:

:LỊCH HỌC TỪ TUẦN 46 ĐẾN TUẦN 52
(Ngày bắt đầu tuần 46 là 15/6/2020; ngày bắt đầu tuần 52 kết thúc 27/7/2020)
Sinh viên chủ động liên hệ với Thầy hướng dẫn theo số điện thoại trên để nhận đề và lịch học)
- Do học muộn 1 tuần nên Giáo viên hướng dẫn sẽ thông bài bổ sung cho sinh viên thêm 1 buổi bất kỳ do GV sắp xếp.