Thông báo lịch bảo vệ và chấm Đồ án quy hoạch 2 lớp 62QH và các lớp 61KDE-F ; 61KD1-5

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch bảo vệ Đồ án quy hoạch 2 như sau:

  1. Lớp 61KDE:
  • Thời gian: 13h30' thứ 5, ngày 25/6/2020
  • Hội đồng 1: P. 36/H3 nhóm Thầy Nam + Thầy Hải
  • Hội đồng 2: P.37/H3 nhóm Cô Chi + Cô Tú

Sinh viên bảo vệ bằng tiếng anh. Chuẩn bị slide để báo cáo trước hội đồng.

 

2. Lớp 61KDF:

  • Thời gian: 12h30' thứ 5, ngày 25/6/2020
  • Hội đồng 1:  nhóm Thầy Dương + Thầy Hậu
  • Hội đồng 2:  nhóm Thầy Thái + Thầy Huy

Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo. PHòng bảo vệ cụ thể bộ môn sẽ cập nhật sau.

Sinh viên lớp 61KDE-F ngồi hội đồng viên hướng dẫn mình.

 

3. Lớp 62QH:

  • Thời gian: 9h thứ 2, ngày 29/6/2020 tại P. 509-510/H1

Sinh viên dán và treo bài tại phòng bảo vệ.

 

4. Các lớp 61KD1-5 Giáo viên chấm bài xong sẽ có 1 buổi trả bài để các em xem và thắc mắc nếu có. Bộ môn sẽ thông báo lịch cụ thể sau.

Chúc các em mạnh khỏe và bảo vệ bài tốt!