THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN LỚP NGUYỆN VỌNG ĐAQH3 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học và phân giáo viên hướng dẫn lớp nguyện vọng đồ án QH3 như sau:

  • Tuần bắt đầu học: Tuần 33 (ngày 16/3/2020 bắt đầu tuần học
  • Tuần kết thúc: Tuần 39 (ngày 27/4/2020 ngày bắt đầu tuần kết thúc)

Sinh viên liên hệ ngay ngay với Giáo viên hướng dẫn để biết phương thức học cụ thể.