Đề bài và danh sách phân đề Đồ án QH2 các lớp 61KD1-5;61KDE-F

Bộ môn Quy hoạch thông báo Đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch đô thị 2 các lớp 61KD1-5; 61KDE-F trong link sau: 

DebaiDoanquyhoach2lop61KD

Danh sách các lớp bộ môn sẽ cập nhật sau.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!