Thông báo đề bài và danh sách phân đề ĐAQH3 nhóm LOPNV19

THÔNG BÁO VỀ LỚP ĐỒ ÁN QH3 (nhóm LOPNV19)

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học và phân giáo viên hướng dẫn các lớp học lại đồ án QH3 (nhóm LOPNV19) như sau:

Lịch học:

Tuần bắt đầu học: Tuần 33 (ngày 16/3/2020 - bắt đầu tuần học)
Tuần kết thúc: Tuần 39 (ngày 27/4/2020 - ngày bắt đầu tuần kết thúc).
Thời gian và quy cách nộp bài: Sẽ thông báo cụ thể sau. 
Đề bài: Lấy đề bài và các tài liệu liên quan theo link sau: https://drive.google.com/…/1FJ5rv6duCWYikYHCpX62vlSPlmLgg1Gr

Danh sách phân GVHD và phân đề trong ảnh đính kèm


Sinh viên liên hệ ngay với Giáo viên hướng dẫn để biết phương thức học cụ thể.