Thông báo lịch học Đồ án QH3 học lại học kỳ 2 năm 19-20 nhóm Cô Lê Quỳnh Chi

Thông báo đến nhóm sinh viên Đồ án Quy hoạch 3 học lại học kỳ 2 năm học 2019-2020 do Cô Lê Quỳnh Chi hướng dẫn;

Thời gian học online: 9h thứ 4 các tuần học tại Phòng 615/H1

Các em lưu ý đăng nhập thời gian học đúng giờ.
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!