Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tổng hợp lớp 60QH1-2 năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch bảo vệ Đồ án tổng hợp lớp 60QH1-2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời gian:

  • Thời gian: 13h và 13h30p (tùy từng Hội đồng) thứ 2, ngày 04 tháng 11 năm 2019 

2. Địa điểm: P.112, P.209,P.210, P.212/H1

3. Yêu cầu thể hiện:

 

- Báo cáo PPT tổng thể đồ án

 

- In Hồ sơ bản vẽ A3 mầu + Thuyết minh (Đóng quyến A3)

 

- In thêm 2 bản vẽ A1 (dán tường): 
       + Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500
       + Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500
- Sinh viên tại mỗi Hội đồng chuẩn bị 1 máy tính xách tay để Báo cáo chung. Lưu ý: Đến trước giờ bảo về 30 phút Setup máy tính và Copy toàn bộ dữ liệu vào máy. Phần thể hiện bản vẽ Kỹ thuật được Hội đồng Kiểm tra bằng AutoCAD trong thời gian báo cáo (Máy tính có cài Phần mềm AutoCAD)
 
- 2 File Bản vẽ:
+ Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500
+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500
 
 
- Lớp trưởng, lớp phó cử bạn đại diện lên văn phòng bộ môn lấy bài trước giờ bảo vệ.
 
4. Hội đồng bảo vệ:
 
 
 
 
 
Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao trong buổi bảo vệ sắp tới!