Thông báo lịch thu bài Đồ án quy hoạch 3 lớp 61QH1-2

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp Đồ án Quy hoạch 3 lớp 61QH1-2 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian: 10h00-10h30 thứ 7, ngày 12 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: P.403 - Nhà A1

 

Lưu ý:

  1. Sinh viên in bài không cần lót bóng kính
  2. Cả lớp tập hợp nộp bài cho lớp trưởng, bộ môn sẽ thu bài từ các lớp trưởng.
  3. Lớp trưởng nộp bài đúng giờ quy định, nộp muộn bộ môn sẽ không thu bài.

 

Lịch bảo vệ bộ môn sẽ thông báo cụ thể sau.

Chúc các em mạnh khỏe và thể hiện bài tốt!