KẾ HOẠCH, DANH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH, MẪU PHIẾU ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo đến các bạn sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020 kế hoạch thực hiện Đồ án và danh sách giáo viên hướng dẫn trong files đính kèm.

Sinh viên liên hệ với giáo viên để nhận lịch hướng dẫn

Lưu ý: Sinh viên in và xin chữ ký các tuần thông đồ án cho mẫu Phiếu sau:

Mẫu 01 Phiếu theo dõi hướng dẫn ĐATN

Mẫu 03 Phiếu theo dõi của GVHD phần QH

Mẫu 04 Phiếu theo dõi của GVHD phần KT

Các Quy định làm ĐATN ngành Quy hoạch download tại đây:

Quy định về ĐATN ngành QH

Quy định thuyết minh

Quy cách bản vẽ A0