Thông báo thay đổi lịch nộp Đồ án quy hoạch 3 lớp 60QH1-2

Bộ môn Quy hoạch Thông báo về việc nộp Đồ án quy hoạch 3 như sau:

Như thông báo cũ lịch nộp bài là sáng thứ 7, ngày 13/10/2018.

Nay Bộ môn thông báo chuyển lịch nộp bài sang 14h00 - 15h00 thứ 2, ngày 15/10/2018

Yêu cầu các em cập nhật đúng thời gian nộp bài.

Chúc các em luôn mạnh khỏe và học tập tốt!