Thông báo lịch thu bài Đồ án QH3 lớp 60QH1-2 năm học 2018-2019

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp Đồ án Quy hoạch 3 lớp 60QH1-2 năm học 2018-2019 như sau:

Thời gian: 10h30-11h00 thứ 7, ngày 13 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: P.403 - Nhà A1

 

Lưu ý:

  1. Sinh viên in bài không cần lót bóng kính
  2. Cả lớp tập hợp nộp bài cho lớp trưởng, bộ môn sẽ thu bài từ các lớp trưởng.
  3. Lớp trưởng nộp bài đúng giờ quy định, nộp muộn bộ môn sẽ không thu bài.

 

Lịch bảo vệ bộ môn sẽ thông báo cụ thể sau.

Chúc các em mạnh khỏe và thể hiện bài tốt!