Đồ án QH3 lớp 60QH1-2: Đề bài và danh sách phân đề

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách phân đề và đề bài Đồ án quy hoạch 3 cho lớp 60QH1-2 như sau:

Đề bài: Download đề Đồ án QH3 tại đây

Danh sách phân đề: