Thông báo lịch nộp Đồ án Quy hoạch đô thị 2 các lớp 60QH1-2 và 59KD1-6;

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp Đồ án Quy hoạch đô thị 2 các lớp 60Qh1-2; 59KD1-6 như sau:

1.Hai lớp 60QH1-2: Không thu bài trước mà sẽ bảo vệ dự kiến và sáng thứ 7, ngày 23 tháng 6 năm 2018 (cụ thể thời gian và địa điểm bộ môn sẽ thông báo sau)

2.Hai lớp 59KDE-F: Không thu bài trước mà sẽ bảo vệ vào sáng thứ 2, ngày 18 tháng 6 năm 2018

3.Lịch thu bài các lớp 59KD1-6 như sau:

Thời gian: 9h-10h thứ 7, ngày 16 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: P.403 - A1

+ Hình thức nộp bài:

  • Sinh viên nộp bài cho lớp trường, lớp trưởng nộp bài lên Bộ môn.
  • Khi in bài không đóng bìa bóng kính.

+ Hình thức chấm bài:

  • Các lớp treo bài và chấm 

+ Thời gian chấm bộ môn sẽ thông báo cụ thể sau.

Chúc các bạn mạnh khỏe và đạt kết quả cao!