Thông tin đồ án tốt nghiệp dành cho khóa K55

Bộ môn Quy hoạch gửi tới các bạn sinh viên K55 thông tin về đồ án tốt nghiệp như sau:

Quy định đồ án tốt nghiệp ngành quy hoạch năm 2015

Link: 

Phiếu theo dõi và Kế hoạch làm đồ án 

Link: PTD

Quy định viết thuyết minh và Quy cách bản vẽ A0 cho DATN:

Link: QĐTM