Thông báo lịch bảo vệ Đồ án Quy hoạch 3 lớp 59QH1-2

Bộ môn Quy hoạch Vùng và Đô thị thông báo lịch bảo vệ Đồ án Quy hoạch 3 như sau:

- Thời gian : 13h00 đến 17h00 thứ 6, ngày 27 tháng 10 năm 2017. 
- Địa điểm: Lớp 59QH1 - phòng 201 TN; Lớp 59QH2 - phòng 204 TN. 
 
Lưu ý:
 
- Lớp trưởng 2 lớp 59QH1, QH2 cử đại diện mỗi lớp có mặt tại VP BM Quy hoạch (403 A1) lúc 12h00 để lấy bài mang xuống địa điểm chấm.
- Tất cả các sinh viên có mặt lúc 12h15 để tiến hành sắp xếp phòng làm việc, chăng treo bài theo hướng dẫn của bộ môn. 
 
Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả tốt!