Đề bài và danh sách phân giáo viên hướng dẫn Đồ án QH3, 59QH1-2, năm học 2017-2018

Bộ môn Quy hoạch vùng và đô thị gửi các bạn sinh viên 59QH1-2 đề bài, danh sách phân giáo viên hướng dẫn và một số thông tin cần thiết cho môn học Đồ án Quy hoạch 3 như sau:

-Thời gian ra đề: 7h30p thứ 7, ngày 12 tháng 08 năm 2017 tại P5.C4

(Lưu ý: Buổi ra đề đầu tiên yêu cầu sinh viên đến đầy đủ và đúng giờ để nắm bắt được hết các yêu cầu của đề bài)

Chúc các bạn sức khỏe và đạt kết quả học tập cao.

DS phân GVHD 59QH1

DS phan GVHD 59QH2

Đề bài và tài liệu CAD