Thông báo lịch nộp bài và bảo vệ môn đồ án QH2 lớp 59QH1-2; 58KD1-8; KDE-F

Thân gửi các bạn sinh viên!

Bộ môn Quy hoạch vùng và đô thị thông báo đến các bạn lịch nộp bài và bảo vệ môn học Đồ án quy hoạch 2 ngành QH và KD như sau:

1.Đối với ngành QH lớp 59QH1-2

- Lịch nộp: 9h-10h ngày 19/6/2017 tại Văn phòng bộ môn
- Lịch bảo vệ: 14h ngày 20/6/2017 (Danh sách hội đồng trong file đính kèm)
Bảo vệ trình chiếu slide, in bộ bản vẽ A3 cộng với 3 bản vẽ chính: QH sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị in A1.
Lưu ý: sinh viên có mặt từ 13h30p lên bộ môn lấy bài, chuẩn bị máy - lớp phân công mỗi hội đồng mang tối thiểu 1 máy tính và dán hết các bản vẽ A1 của tất cả các nhóm lên tường.
 
 
2.Đối với ngành KD lớp 58KD1-8:
 
- Thời gian nộp bài: 9h-10h ngày 19/6/2017 tại VP bộ môn
- Thời gian bảo vệ: Ngày 27 - 28/6 tại sân nhà C4 - Đại học Xây dựng
 
+ Lớp 58KD1-2: 8h sáng  27/6/2017
+ Lớp 58KD3-4: 13h chiều 27/6/2017
+ Lớp 58KD5-6: 8h sáng 28/6/2017
+ Lớp 58KD7-8: 13h chiều 28/6/2017
 
Cách thức bảo vệ:
- In khổ A1, các nhóm SV sẽ treo bài trên dây xung quanh sân C4
 
3.Đối với ngành KD lớp 58KDE-F
 
- Nộp bài: 8h-9h sáng thứ 2, ngày 19/6/2017 tại VP KDE-F
- Bảo vệ: Từ 8h sáng thứ 3, ngày 20/06/2017
 
Quy cách: Sinh viên bảo vệ bằng Powerpoint và nộp quyển A3. Bảo vệ tiếng anh đối với lớp 58KDE và tiếng pháp đối với 58KDF.
Lưu ý: Yêu cầu sinh viên đến đúng giờ, sinh viên đến muộn sẽ không được bảo vệ.