Thông báo lịch thu bài và chấm đồ án QH3 lớp NV19

Bộ môn Quy hoạch Vùng và đô thị thông báo lịch thu và chấm bài môn Đồ án Quy hoạch 3 LOPNV19 như sau:

Thời gian: 14h30 thứ 5, ngày 4 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Văn phòng kiến trúc pháp ngữ, Tầng 4, Nhà H2, Đại học xây dựng

Cách thức: In toàn bộ đồ án khổ A1 có bìa. Sau khi thu bài, cô giáo sẽ chấm bài tại chỗ.

Yêu cầu các bạn nộp bài đúng giờ.