Đaqh2 - KD - Đề bài và danh sách phân nhómGVHD

Thân gửi các bạn sinh viên,

Bộ môn quy hoạch gửi đến các em đề đồ án QH2 dành cho các lớp KD, danh sách nhóm và Giáo viên hướng dẫn.

Chúc các em chuẩn bị đồ án tốt và đạt được thành tích cao.

Đề bài các em down về theo link:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7duyHdhNiMrOGhzZmhiNm9qdlU?usp=sharing

Danh sách phân nhóm:

58KD1

58KD2

58KD3

58KD4

58KD5

58KD6

58KD7

58KD8

58KDE

58KDF