LỊCH CHẤM TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 1 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017

Thân gửi các bạn sinh viên làm  ĐATN Đợt 1 năm học 2016-2017 !

Bộ môn Quy hoạch Vùng và Đô thị xin thông báo đến các bạn lịch kiểm tra tiến độ Lần 1 Đồ án tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2016-2017 như sau:
 
Thời gian: 9h sáng Thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2016
Địa điểm: Tại Văn phòng Bộ môn Quy hoạch Vùng và Đô thị - P403 Nhà A1 - Đại học Xây dựng
 
Trân trọng thông báo.