Đề bài_Đồ án qh3 _ Thiết kế đô thị không gian công cộng_58qh1_2_2016

Bộ môn Quy hoạch gửi tới các bạn sinh viên 58QH1+2 đề bài (nhiệm vụ, khu đất) của đồ án QH3:

Đề bài: QH3_2016_DEBAI

Danh sách GV+SV: 

Lớp 58QH1: QH3_2016_DANHSÁCHV_GV_58qh1

Lớp 58QH2: QH3_2016_DANHSÁCHV_GV_58qh2

Các bạn sinh viên chú ý đến đầy đủ vào buổi ra đề đồ án 7h30 sáng thứ 7 ngày 13/08/2016 tại Phòng 4-5C4

Chúc các bạn sinh viên có kết quả thật tốt.